Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- วิสัยทัศน์
-
บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- ข้อมูลทั่วไป
-
นโยบายรัฐมนตรีสธ.
-
นโยบายนพ.สสจ..
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-OP/PP Individual สปสช.เขต8อุดร
-
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-E-Report2560
-ประเมินผลงาน61
-รายงานไข้หวัดใหญ่2009
-รายงาน ก.2 ปี 2561
-รายงานWCC2559
-การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
- ไอโอดีนของขวัญปีใหม่
-0110 รง.5
-บันทึกคัดกรองความเสี่ยง
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-งานโรคติดต่อ
-บันทึกข้อมูลรายงานรับจ่ายFixed cost


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

Calendar
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: avupizupo
สมาชิกใหม่วันนี้: 4
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 16
สมาชิกทั้งหมด: 5205

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 94
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 95

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : avupizupo
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2010
Research
-สวรส.
-เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
-สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
-PCUinnovation
-งานวิจัยจากงานประจำR2R
แผนผังหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
Click เพื่อดูประวัติ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
Click เพื่อดูประวัติ
นายกามนิต มงคลเกตุ
สาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
Click เพื่อดูประวัติ
นายธัชวิทย์ วงศ์เข็มมา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
Click เพื่อดูประวัติ
นายวรงค์ บูญระมี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นายพัฒนชัย ศิริแข็ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนรินทร ราชอินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวโสภิดา คำเพชรดี
เจ้าพนักงานธุรการ
websurin.net

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
042-591226
ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com