Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
นโยบายผู้บริหาร
-
โครงสร้างหน่วยงาน
-
การแบ่งส่วนราชการ
-
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
-
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข20ปี
-
พรบ.จริยธรรม
-
ประมวลจริยธรรมขรก.พลเรือน
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
คณะกรรมการจริยธรรม
-
จรรยาบรรณสาธารณสุข
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี65
- แผนงประมาณ65
-
การติดตามแผนงประมาณ65
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-บันทึกรพ.สต.ติดดาว
-ผลการปะเมินการปฏิบัติราชการ2/62
-ระบบ MITAS
-ITA2565
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
-ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.
-ประจำเดือนมิถุนายน2562.
-ประจำเดือนกรกฎาคม2562.
-ประจำเดือนสิงหาคม2562.
-ประจำเดือนกันยายน2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 9118

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 4
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 4
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2010
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
ITA63
-แนวทางบริหารจัดการเว็บไซต์
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-
บทคัดย่องานวิจัย
-
Roadmapขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
-
อำนาจหน้าที่สสอ.
-
คำสั่งรับเรื่องรายวร้องทุกข์
-
สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
-
ประกาศมาตรการสินบน
-
รายงานมาตรการสินบน
-
รานงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
-
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แนวทางกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
สรุปผลประชุมการป้องกันทับซ้อน
-
สรุปผลโครงการITA
-
คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-
กรอบเผยแพร่ข้อมูล
-
ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน
-
กลุ่มฮักนะ..สาสุขบ้านแพง
-
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
-
ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบบุคลากร
-
คู่มือจัดซื้อจ้าง60
-
พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
-
รง.เรี่ยไร
-
กระบวนการควบคุม จัดการข้อร้องเรียน
-
EB18สร้างวัฒนธรรมสุจริต
-
EB20วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB21การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB22ประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB23การจัดทำแผนคุณธรรม
-
EB24รายงานแผนคุณธรรม
-
EB25การวางระบบตรวจสอบ
-
EB26กระบวนการอำนวยความสะดวก
-
ผลประเมินข้าราชการ1-63
แผนผังหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
Click เพื่อดูประวัติ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุขสันต์ สินทา 0817684365
สาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
Click เพื่อดูประวัติ
นายธัชวิทย์ วงศ์เข็มมา 0856785594
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
Click เพื่อดูประวัติ
นายวรงค์ บูญระมี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนิตยา นาโควงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนรินทร ราชอินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวโสภิดา คำเพชรดี
เจ้าพนักงานธุรการ
websurin.net

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
042-591226
ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com