Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
นโยบายผู้บริหาร
-
โครงสร้างหน่วยงาน
-
การแบ่งส่วนราชการ
-
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
-
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข20ปี
-
พรบ.จริยธรรม
-
ประมวลจริยธรรมขรก.พลเรือน
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
คณะกรรมการจริยธรรม
-
จรรยาบรรณสาธารณสุข
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี65
- แผนงประมาณ65
-
การติดตามแผนงประมาณ65
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-บันทึกรพ.สต.ติดดาว
-ผลการปะเมินการปฏิบัติราชการ2/62
-ระบบ MITAS
-ITA2565
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
-ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.
-ประจำเดือนมิถุนายน2562.
-ประจำเดือนกรกฎาคม2562.
-ประจำเดือนสิงหาคม2562.
-ประจำเดือนกันยายน2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 9118

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 6
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 6
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2010
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
ITA63
-แนวทางบริหารจัดการเว็บไซต์
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-
บทคัดย่องานวิจัย
-
Roadmapขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
-
อำนาจหน้าที่สสอ.
-
คำสั่งรับเรื่องรายวร้องทุกข์
-
สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
-
ประกาศมาตรการสินบน
-
รายงานมาตรการสินบน
-
รานงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
-
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แนวทางกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
สรุปผลประชุมการป้องกันทับซ้อน
-
สรุปผลโครงการITA
-
คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-
กรอบเผยแพร่ข้อมูล
-
ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน
-
กลุ่มฮักนะ..สาสุขบ้านแพง
-
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
-
ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบบุคลากร
-
คู่มือจัดซื้อจ้าง60
-
พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
-
รง.เรี่ยไร
-
กระบวนการควบคุม จัดการข้อร้องเรียน
-
EB18สร้างวัฒนธรรมสุจริต
-
EB20วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB21การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB22ประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB23การจัดทำแผนคุณธรรม
-
EB24รายงานแผนคุณธรรม
-
EB25การวางระบบตรวจสอบ
-
EB26กระบวนการอำนวยความสะดวก
-
ผลประเมินข้าราชการ1-63

 

  Login เข้าตู้ Locker
UserName : :
Password : :
 
websurin.net

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
042-591226
ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com