Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
นโยบายผู้บริหาร
-
โครงสร้างหน่วยงาน
-
การแบ่งส่วนราชการ
-
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
-
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข20ปี
-
พรบ.จริยธรรม
-
ประมวลจริยธรรมขรก.พลเรือน
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
คณะกรรมการจริยธรรม
-
จรรยาบรรณสาธารณสุข
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี63
- แผนงประมาณ63
-
การติดตามแผนงประมาณ63
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-OP/PP Individual สปสช.เขต8อุดร
-
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-บันทึกรพ.สต.ติดดาว
-ผลการปะเมินการปฏิบัติราชการ2/62
-ระบบ MITAS
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
-ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.
-ประจำเดือนมิถุนายน2562.
-ประจำเดือนกรกฎาคม2562.
-ประจำเดือนสิงหาคม2562.
-ประจำเดือนกันยายน2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
Locker
 • สสอ.บ้านแพง (5)
 • รพ.บ้านแพง (10)
 • สอ.ไผ่ล้อม (28)
 • สอ.ดอนสะฝาง (16)
 • สอ.โคกพะธาย (26)
 • สอ.โพนทอง (33)
 • สอ.คำนกกก (101)
 • สอ.หนองแวง (62)
 • สอ.นาพระชัย (29)
 • สอ.นางัว (25)
 • สอ.นาเข (20)
 • ส่ง Data Center อำเภอ (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • สวัสดี, Anonymous
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน
  (สมัครสมาชิก)
  ข้อมูลสมาชิก:
  สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
  สมาชิกใหม่วันนี้: 0
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
  สมาชิกทั้งหมด: 9118

  ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
  บุคคลทั่วไป: 13
  สมาชิก: 0
  ทั้งหมด: 13
  มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ September 2010
  : วรสารสมาชิก


  วรสารสมาชิก
  [ ไดเรคทอรีวรสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

  สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวรสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

  It Is Easy Being Gorgeous: Simple Beauty Tips
  โดย: ebuhurafi
  ติดประกาศ: 09-10-2018 @ 08:32 pm

  Planning to make oneself look more appealing to your self or some other men and women, is a very important reason to start understanding what it takes with an powerful beauty strategy. You will also have to accomplish some shopping to discover what works best for you. Here are some excellent suggestions that could be beneficial.

  When the uniformity of your respective nail improve is away, try out introducing nail improve remover to fix the problem. You just need to utilize a tiny amount. Shake the package extensively. Now the polish you might have trashed is usable.

  The two main strategies to disguise imperfections and imperfections on your own encounter. First, delicately apply concealer for the trouble spots with a tiny makeup products brush. The second means of disguising defects is distraction. Attempt using a hot, pink lipstick. This will likely draw peoples' eyeballs from any imperfections you want to cover.

  If you have skin area issues, you ought to be specifically cautious when deciding on make up not to aggravate the problem. Avoid make ups with any gas with them, and moderately use skin lotions, foundations, eyesight make-up, and blushes labeled essential oil cost-free. Also try to find non-comedogenic products, which will not let the closure of skin pores.

  If the concept of applying strips of fake lashes offers you cool ft, take into account single lashes as an alternative. These are generally noticeably quicker to implement and demand only a modest amount of eyelash fasten, in contrast to the total amount used for complete lashes. Specific lashes, when put into the external corner of your view, create a much more normal result.

  A handy beauty hint would be to add a very little nail shine remover in your nail improve. It will help to thin the nail shine out making it last a little longer. Also, it is an excellent technique to use whenever your nail polish is a bit more aged and has started to thicken up a bit.

  Use Vaseline in the exterior sides of the view to produce a cover. This may behave as a waterproof buffer and will keep the make-up on close to the eyes. This is especially very good to work with if you locate your eyes are watering as a result of breeze or some other element.

  Should you be looking for the natural stand out through your eyebrows and lashes, petroleum jelly is a good resource to use. Apply some at bed time, each evening. Once you awaken, be sure to remember to rinse it away. This will likely keep the eyelashes and brows sparkly, the entire day.

  Using a fake tanning lotion could make your skin look more gorgeous without the need of getting the damaging rays from sunbathing or tanning. Make sure to shave or wax any head of hair that you don't want in your physique before applying any kind of tanning cream at least twenty four hours ahead of time.

  To have an affordable, day spa-like face just slim on your own over a container of steaming boiling water! Deal with or place increase your locks, load any container with really boiling water and let the heavy steam to start and clear your pores! It is comforting and stimulating and incredibly cost-effective. Follow up with chilly h2o to close and renew skin pores, then include cream!

  If you want powdered mineral products however they clutter with the epidermis, get yourself a product which has no bismuth oxychloride. In case you have experienced trouble with itchiness or redness, search for companies that do not have this ingredient.

  Pineapple is the perfect food which can help you lose weight and still assist you to keep with your diet. Pineapples are delicious and contain vast amounts of bromelain. This source of nourishment assists your body absorb excess fat, starchy foods and healthy proteins. Consequently, your metabolism can increase if it receives a increase in food digestion.

  Try using neck area expands and good posture for a nice looking throat. A good throat is as essential as a healthy encounter. Will not treat the throat location just like the facial area due to the fact each of them era differently. With time the muscles inside the the neck and throat reduce and the lean pores and skin fails to reply in a similar manner because the pores and skin of the face does to peels and lasers.

  Hopefully, this information has well prepared you to definitely earn some effective and interesting adjustments in terms of how you deal with your own personal visual appeal. Whatever your basis for wanting to be more attractiveness-smart, this knowledge will end up being of great use.

  kredyt gotówkowy kalkulator


  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-10-2018 @ 08:32 pm


  เขียนข้อคิดเห็น
  เขียนข้อคิดเห็น
  อ่านต่อ
  อ่านต่อ
  ข้อมูลสมาชิก
  ข้อมูลสมาชิก
  ส่งข่าวสาร
  ส่งข่าวสาร
  websurin.net

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
  ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  042-591226
  ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com