Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- ค่านิยมMOPH.
-
นโยบายปลัดกสธ..
-
ยุทธศาสตร์กระทรวง.
-
บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
จรรยาบรรณ.สธ.
-
การมอบหมายงานสสอ.
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี62
- แผนงประมาณ62
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-OP/PP Individual สปสช.เขต8อุดร
-
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
Locker
 • สสอ.บ้านแพง (5)
 • รพ.บ้านแพง (10)
 • สอ.ไผ่ล้อม (28)
 • สอ.ดอนสะฝาง (16)
 • สอ.โคกพะธาย (26)
 • สอ.โพนทอง (33)
 • สอ.คำนกกก (101)
 • สอ.หนองแวง (62)
 • สอ.นาพระชัย (29)
 • สอ.นางัว (25)
 • สอ.นาเข (20)
 • ส่ง Data Center อำเภอ (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • สวัสดี, Anonymous
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน
  (สมัครสมาชิก)
  ข้อมูลสมาชิก:
  สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
  สมาชิกใหม่วันนี้: 0
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
  สมาชิกทั้งหมด: 9118

  ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
  บุคคลทั่วไป: 20
  สมาชิก: 0
  ทั้งหมด: 20
  มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ September 2010
  Research
  -สวรส.
  -เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
  -สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  -R2Rthailand
  -งานวิจัยจากงานประจำR2R
  : วรสารสมาชิก


  วรสารสมาชิก
  [ ไดเรคทอรีวรสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

  สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวรสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

  The Nuances Of The Sport Of Football
  โดย: upupuw
  ติดประกาศ: 09-04-2018 @ 12:28 pm

  Having its high intensity and continual motion, it's not surprising why huge numbers of people around the world get pleasure from soccer so much. But, are you currently confident you know almost everything you need to know about soccer? Or even, the information in the following paragraphs will show to be of wonderful use for yourself.

  gdzie założyć pierwsze konto bankowe

  When you are seeking to cover the soccer ball within the activity, and you discover available space, will not forget to advance toward it. Force the golf ball with the inside your food items. Doing so enables for the most handle. As you get greater, you will find that you are able to minimize forward and backward together with the tennis ball, changing from the on the inside on the beyond your foot.

  If the golf ball is lofted it can make it difficult to regulate. Reduce passes by are simpler to handle as well as to overcome in your teammates because the defenders are drawing near. If you want to send the tennis ball considerably on the industry, that's if the very long pass is necessary.

  When getting a charges kick, ensure you make use of the inside your foot. This is because you have more control on the inside of your foot. When getting your charges kick take the time to align and then strike with managed pressure in the direction of the outside the goal.

  Astonishing people is a great asset if you are playing soccer. Make an effort to dribble towards you right hand when pressing a complete for your remaining. This can help to mistake one other crews players. Although at first your teammates may well not determine what is happening, they may gradually get accustomed to your technique.

  While you are in command of the football tennis ball, you typically want to ensure that you protect it through the opposing athletes. Keep yourself somewhere between the soccer ball and the participant attempting to rob it away. By not developing a cover, you depart the tennis ball at risk of be taken.

  Play with someone more experienced than you. It is among the ideal way to figure out how to be much better. By viewing their fashion, it is possible to imitate aspects of it in your own online game. You possibly will not even realize what you are carrying out sometimes, since you can choose things up without even striving oftentimes.

  While you are practicing for football in between periods, try to do exercises which you really appreciate. Folks have a hard time undertaking things frequently they dislike. You need to train, so it will be a wise idea that you can get a instruction routine you can expect to anticipate doing.

  Engage with your teammates during the game. There is nothing even worse than miscommunicating a play in your team that contributes to the other group obtaining the ball. When you are anxious the other staff may find out what perform you will be utilizing, create rule names for your different plays.

  See how a specialist that has your placement and learn new techniques by viewing her or him perform. By finding out how to replicate his tips and techniques, you are going to turn into a far better football gamer. Should they have trademark techniques, discover individuals and begin making use of them with your game.

  Exercise like it is an actual activity. You cannot discover how to capture under tension in the event you usually process casually. To help enhance the chances of you success throughout an actual video game, get a small group of good friends jointly and practice like this is a actual activity. Call exactly the same performs while you would in an genuine game and check out as hard as you would within an genuine online game.

  Choose your soccer shoes or boots based on the type of discipline you will end up taking part in on. Lawn video games indicate you need higher-traction cleats. This kind of actively playing demands business, fixed cleats. This cleat is available in several various habits that can assist you in gripping the earth more firmly.

  Make certain you try everything you may to remain focused on the ball. When you enable the golf ball to obtain apart, you will find a good possibility that the will assist you to get thrown away from balance. Centering the tennis ball provides you with the cabability to relocate any course by using it.

  Obstructing the golf ball can be carried out in many different methods, and you should be fine with positioning your self before the ball. Certain, you might try taking a little hits from time to time, nevertheless, you cannot be scared. Prohibit the tennis ball with your upper body, again, or ft .. And, utilize your ft . from an challenger to assist block and jockey the soccer ball out of the goal. This becomes your challenger shifting the ball inside a different direction.

  You may assist in improving your game by utilizing your creative thinking. Your creative thinking will help you see in which the golf ball will almost certainly land whenever you kick it. By picturing how the goalie will react to your strike, it is possible to place weak points from the goalies coverage and find open up spots to assist you to score.

  Maintaining ownership of your soccer ball is very important. You can't credit score a target for your personal group in the event you don't possess the ball. This means figuring out how to protect the ball through the opposite group until you have the opportunity to go for a aim or complete to some teammate. Watch movie of expert football athletes to see the way they cover towards different types of approaches.

  Should you engage in soccer, you must be aware of the guidelines on how to move and report. They are expertise you can process by yourself or maybe in a team. When exercising by yourself, utilize a walls or other challenging surface area to strike the soccer ball against. Manage the ball in regards back again and check out delivering it to a new place around the walls.

  While you are in charge of the soccer ball, be sure it continues to be in near experience of your feet. Nonetheless, do not placed your head downward to check out the tennis ball. You must be able to dribble simply while using experience of touch. It is crucial that you are inform and scanning the field as a way to see what grows and also to know where you can successfully pass the golf ball.

  To conclude, it is likely you did not know significantly about football well before looking at this article. Truthfully, a lot of people only know the basics. But, as you now have look at this article, you probably feel as if you know the main facets of soccer. Rely on them next time you will find the urge to try out!


  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-04-2018 @ 12:28 pm


  เขียนข้อคิดเห็น
  เขียนข้อคิดเห็น
  อ่านต่อ
  อ่านต่อ
  ข้อมูลสมาชิก
  ข้อมูลสมาชิก
  ส่งข่าวสาร
  ส่งข่าวสาร
  websurin.net

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
  ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  042-591226
  ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com