Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
นโยบายผู้บริหาร
-
โครงสร้างหน่วยงาน
-
การแบ่งส่วนราชการ
-
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
-
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข20ปี
-
พรบ.จริยธรรม
-
ประมวลจริยธรรมขรก.พลเรือน
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
คณะกรรมการจริยธรรม
-
จรรยาบรรณสาธารณสุข
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี63
- แผนงประมาณ63
-
การติดตามแผนงประมาณ63
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-OP/PP Individual สปสช.เขต8อุดร
-
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-บันทึกรพ.สต.ติดดาว
-ผลการปะเมินการปฏิบัติราชการ2/62
-ระบบ MITAS
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
-ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.
-ประจำเดือนมิถุนายน2562.
-ประจำเดือนกรกฎาคม2562.
-ประจำเดือนสิงหาคม2562.
-ประจำเดือนกันยายน2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
Locker
 • สสอ.บ้านแพง (5)
 • รพ.บ้านแพง (10)
 • สอ.ไผ่ล้อม (28)
 • สอ.ดอนสะฝาง (16)
 • สอ.โคกพะธาย (26)
 • สอ.โพนทอง (33)
 • สอ.คำนกกก (101)
 • สอ.หนองแวง (62)
 • สอ.นาพระชัย (29)
 • สอ.นางัว (25)
 • สอ.นาเข (20)
 • ส่ง Data Center อำเภอ (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • สวัสดี, Anonymous
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน
  (สมัครสมาชิก)
  ข้อมูลสมาชิก:
  สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
  สมาชิกใหม่วันนี้: 0
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
  สมาชิกทั้งหมด: 9118

  ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
  บุคคลทั่วไป: 24
  สมาชิก: 0
  ทั้งหมด: 24
  มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ September 2010
  : วรสารสมาชิก


  วรสารสมาชิก
  [ ไดเรคทอรีวรสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

  สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวรสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


  20 วรสารที่กำลังทำงานล่าสุด

   สมาชิก (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)เข้าชม
  วรสาร
  ข้อมูล
  สมาชิก
  สมัคร
  สมาชิก
    kriwoot
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    kwangssobp
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ratchata
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    obibys
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    aruvywys
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ezeceleka
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    anacugih
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ysehica
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ygycu
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ikycosy
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ajucuxejy
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ocoty
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ysisow
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    oqaqit
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ewotod
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    udykare
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    egiwogu
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    emazuf
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    axivizeh
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
    ecemypab
  เข้าชมวรสาร
  ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  websurin.net

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
  ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  042-591226
  ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com