Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- วิสัยทัศน์
-
บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- ข้อมูลทั่วไป
-
นโยบายรัฐมนตรีสธ.
-
นโยบายนพ.สสจ..
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-OP/PP Individual สปสช.เขต8อุดร
-
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-E-Report2561
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 9118

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 190
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 190
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2010
Research
-สวรส.
-เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
-สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
-R2Rthailand
-งานวิจัยจากงานประจำR2R
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ที่ได้รับความนิยมสุด - Top 25
แสดงจากจำนวน : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


Leader

กามนิต มงคลเกตุ
สาธารณสุขอำเภอบ้านแพง

ITA
- นโยบายคุณธรรม ปี 2561
-
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
-
กรอบการประเมินปฏิบัตืราชการ ปี 2561
-
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
-
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
-
บทคัดย่องานวิจัย
-
Roadmapขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
-
นน. ตัวชี้วัด รพ.สต.ปี 61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตค.60
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พย.60
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธค.60
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มค.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กพ.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีค.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เมย.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พค.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มิย.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กค.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สค.61
-
อำนาจหน้าที่สสอ.
-
คำสั่งรับเรื่องรายวร้องทุกข์
-
โครงสร้างสสอ.
-
คู่มือเรื่องราวร้องทุกข์
-
สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
-
รานงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
-
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
-
สรุปผลโครงการITA
-
ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แผนป้องกันปราบปราม61
-
ผลวิเคราะห์แผนป้องกันปราบปราม60
-
กลุ่มฮักนะ..สาสุขบ้านแพง
-
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
Internal Control
- บทคัดย่องานวิจัย
-
flowchart
Plan ITA
- แผนปราบปราม รพ.สต.นางัว
-
แผนปราบปราม รพ.สต.ไผ่ล้อม
-
แผนปราบปราม รพ.สต.ดอนสะฝาง
-
แผนปราบปราม รพ.สต.โคกพะธาย
-
แผนปราบปราม รพ.สต.โพนทอง
-
แผนปราบปราม รพ.สต.นาเข
-
แผนปราบปราม รพ.สต.นาพระชัย
-
แผนปราบปราม รพ.สต.หนองแวง
-
แผนปราบปราม รพ.สต.คำนกกก
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
Report ITA
- รายงานITA รพ.สต.นางัว
-
รายงานITA รพ.สต.ไผ่ล้อม
-
รายงานITA รพ.สต.ดอนสะฝาง
-
รายงานITA รพ.สต.โคกพะธาย
-
รายงานITA รพ.สต.โพนทอง
-
รายงานITA รพ.สต.นาเข
-
รายงานITA รพ.สต.นาพระชัย
-
รายงานITA รพ.สต.หนองแวง
-
รายงานITA รพ.สต.คำนกกก
IC
- สรุปข้อร้องเรียนไผ่ล้อม
-
สรุปข้อร้องเรียนนางัว
-
สรุปข้อร้องเรียนดอนสะฝาง
-
สรุปข้อร้องเรียนโคกพะธาย
-
สรุปข้อร้องเรียนโพนทอง
-
สรุปข้อร้องเรียนนาเข
-
สรุปข้อร้องเรียนนาพระชัย
-
สรุปข้อร้องเรียนหนองแวง
-
สรุปข้อร้องเรียนคำนกกก
STG
- ปกรูปเล่ม
-
ข้อมูลทั่วไป
-
ผลการประเมิน
-
ผลประเมินราย รพ.สต.
-
ผลประเมินยุทธ์คปสอ.รอบที่1/61
Locker
 • สสอ.บ้านแพง (5)
 • รพ.บ้านแพง (10)
 • สอ.ไผ่ล้อม (28)
 • สอ.ดอนสะฝาง (16)
 • สอ.โคกพะธาย (26)
 • สอ.โพนทอง (33)
 • สอ.คำนกกก (102)
 • สอ.หนองแวง (62)
 • สอ.นาพระชัย (29)
 • สอ.นางัว (25)
 • สอ.นาเข (20)
 • ส่ง Data Center อำเภอ (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • websurin.net

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
  ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  042-591226
  ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com