Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- วิสัยทัศน์
-
บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- ข้อมูลทั่วไป
-
นโยบายรัฐมนตรีสธ.
-
นโยบายนพ.สสจ..
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-OP/PP Individual สปสช.เขต8อุดร
-
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-E-Report2560
-ประเมินผลงาน61
-รายงานไข้หวัดใหญ่2009
-รายงาน ก.2 ปี 2561
-รายงานWCC2559
-การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
- ไอโอดีนของขวัญปีใหม่
-0110 รง.5
-บันทึกคัดกรองความเสี่ยง
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-งานโรคติดต่อ
-บันทึกข้อมูลรายงานรับจ่ายFixed cost


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

Calendar
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: uwajove
สมาชิกใหม่วันนี้: 46
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 53
สมาชิกทั้งหมด: 8163

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 153
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 154

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : uwajove
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2010
Research
-สวรส.
-เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
-สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
-PCUinnovation
-งานวิจัยจากงานประจำR2R[ ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูลนี้
Leader

กามนิต มงคลเกตุ
สาธารณสุขอำเภอบ้านแพง

ITA
- นโยบายคุณธรรม ปี 2561
-
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
-
กรอบการประเมินปฏิบัตืราชการ ปี 2561
-
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
-
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
-
บทคัดย่องานวิจัย
-
Roadmapขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
-
นน. ตัวชี้วัด รพ.สต.ปี 61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตค.60
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พย.60
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธค.60
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มค.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กพ.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีค.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เมย.61
-
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พค.61
-
อำนาจหน้าที่สสอ.
-
คำสั่งรับเรื่องรายวร้องทุกข์
-
โครงสร้างสสอ.
-
คู่มือเรื่องราวร้องทุกข์
-
สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
-
รานงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
-
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
-
สรุปผลโครงการITA
-
ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แผนป้องกันปราบปราม61
-
ผลวิเคราะห์แผนป้องกันปราบปราม60
-
กลุ่มฮักนะ..สาสุขบ้านแพง
-
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
Internal Control
- บทคัดย่องานวิจัย
-
flowchart
Plan ITA
- แผนปราบปราม รพ.สต.นางัว
-
แผนปราบปราม รพ.สต.ไผ่ล้อม
-
แผนปราบปราม รพ.สต.ดอนสะฝาง
-
แผนปราบปราม รพ.สต.โคกพะธาย
-
แผนปราบปราม รพ.สต.โพนทอง
-
แผนปราบปราม รพ.สต.นาเข
-
แผนปราบปราม รพ.สต.นาพระชัย
-
แผนปราบปราม รพ.สต.หนองแวง
-
แผนปราบปราม รพ.สต.คำนกกก
STG
- ปกรูปเล่ม
-
ข้อมูลทั่วไป
-
ผลการประเมิน
-
ผลประเมินราย รพ.สต.
-
ผลประเมินยุทธ์คปสอ.รอบที่1/61
Locker
 • สสอ.บ้านแพง (5)
 • รพ.บ้านแพง (10)
 • สอ.ไผ่ล้อม (28)
 • สอ.ดอนสะฝาง (16)
 • สอ.โคกพะธาย (26)
 • สอ.โพนทอง (33)
 • สอ.คำนกกก (102)
 • สอ.หนองแวง (62)
 • สอ.นาพระชัย (29)
 • สอ.นางัว (25)
 • สอ.นาเข (20)
 • ส่ง Data Center อำเภอ (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • R506
  -ส่งรายงานR506
  -DashboardR8Way
  AccordionMenu
  - แบบฟอร์มต่างๆ
  websurin.net

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
  ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  042-591226
  ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com