Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
นโยบายผู้บริหาร
-
โครงสร้างหน่วยงาน
-
การแบ่งส่วนราชการ
-
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
-
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข20ปี
-
พรบ.จริยธรรม
-
ประมวลจริยธรรมขรก.พลเรือน
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
คณะกรรมการจริยธรรม
-
จรรยาบรรณสาธารณสุข
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี65
- แผนงประมาณ65
-
การติดตามแผนงประมาณ65
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-บันทึกรพ.สต.ติดดาว
-ผลการปะเมินการปฏิบัติราชการ2/62
-ระบบ MITAS
-ITA2565
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
-ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.
-ประจำเดือนมิถุนายน2562.
-ประจำเดือนกรกฎาคม2562.
-ประจำเดือนสิงหาคม2562.
-ประจำเดือนกันยายน2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 9118

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 6
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 6
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2010
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
ITA63
-แนวทางบริหารจัดการเว็บไซต์
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-
บทคัดย่องานวิจัย
-
Roadmapขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
-
อำนาจหน้าที่สสอ.
-
คำสั่งรับเรื่องรายวร้องทุกข์
-
สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
-
ประกาศมาตรการสินบน
-
รายงานมาตรการสินบน
-
รานงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
-
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แนวทางกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
สรุปผลประชุมการป้องกันทับซ้อน
-
สรุปผลโครงการITA
-
คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-
กรอบเผยแพร่ข้อมูล
-
ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน
-
กลุ่มฮักนะ..สาสุขบ้านแพง
-
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
-
ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบบุคลากร
-
คู่มือจัดซื้อจ้าง60
-
พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
-
รง.เรี่ยไร
-
กระบวนการควบคุม จัดการข้อร้องเรียน
-
EB18สร้างวัฒนธรรมสุจริต
-
EB20วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB21การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB22ประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB23การจัดทำแผนคุณธรรม
-
EB24รายงานแผนคุณธรรม
-
EB25การวางระบบตรวจสอบ
-
EB26กระบวนการอำนวยความสะดวก
-
ผลประเมินข้าราชการ1-63
NEW


sarabun


ITA

-


pro


DHB-กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

R8WAY


Long Term Care- กิจกรรมช่วยผู้ป่วยติดเตียงLeader
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
Internal Control
- บทคัดย่องานวิจัย
-
flowchart
Locker
 • สสอ.บ้านแพง (6)
 • รพ.บ้านแพง (11)
 • สอ.ไผ่ล้อม (29)
 • สอ.ดอนสะฝาง (17)
 • สอ.โคกพะธาย (27)
 • สอ.โพนทอง (34)
 • สอ.คำนกกก (102)
 • สอ.หนองแวง (63)
 • สอ.นาพระชัย (30)
 • สอ.นางัว (26)
 • สอ.นาเข (21)
 • ส่ง Data Center อำเภอ (17)
 • ส่งใบเบิกยา (1)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Plan ITA
  - แผนITAอำเภอ64
  -
  แผนITA นางัว64
  -
  แผนITAไผ่ล้อม64
  -
  แผนITA ดอนสะฝาง64
  -
  แผนITAโคกพะธาย64
  -
  แผนITAโพนทอง64
  -
  แผนITAนาเข64
  -
  แผนITAนาพระชัย64
  -
  แผนITAหนองแวง64
  -
  แผนITAคำนกกก64
  KM Banpheang
  - การจัดการความรู้LTC
  -
  สวรส.
  -เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
  -สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  -R2Rthailand
  -งานวิจัยจากงานประจำR2R
  Report ITA
  - รายงานITA สสอ.บ้านแพง
  -
  รายงานITA รพ.สต.นางัว
  -
  รายงานITA รพ.สต.ไผ่ล้อม
  -
  รายงานITA รพ.สต.ดอนสะฝาง
  -
  รายงานITA รพ.สต.โคกพะธาย
  -
  รายงานITA รพ.สต.โพนทอง
  -
  รายงานITA รพ.สต.นาเข
  -
  รายงานITA รพ.สต.นาพระชัย
  -
  รายงานITA รพ.สต.หนองแวง
  -
  รายงานITA รพ.สต.คำนกกก
  STG
  - ปกรูปเล่ม
  -
  ข้อมูลทั่วไป
  -
  ผลการประเมิน
  -
  ผลประเมินราย รพ.สต.
  -
  ผลประเมินยุทธ์คปสอ.รอบที่2/62
  -ผลประเมินยุทธ์คปสอ.รอบที่1/63
  - ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่น2-61
  IC
  - สรุปข้อร้องเรียนสสอ.บ้านแพง
  -
  สรุปข้อร้องเรียนไผ่ล้อม
  -
  สรุปข้อร้องเรียนนางัว
  -
  สรุปข้อร้องเรียนดอนสะฝาง
  -
  สรุปข้อร้องเรียนโคกพะธาย
  -
  สรุปข้อร้องเรียนโพนทอง
  -
  สรุปข้อร้องเรียนนาเข
  -
  สรุปข้อร้องเรียนนาพระชัย
  -
  สรุปข้อร้องเรียนหนองแวง
  -
  สรุปข้อร้องเรียนคำนกกก
  HRM_ssobp
  - หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
  -
  ประกาศมาตรการ
  -
  แนวทางปรับปรุง
  -
  รายงานประชุม
  -
  ช่องทางประชาสัมพันธ์
  -
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  -
  ประกาศ พกส.
  -
  หลักเกณฑ์ประเมินผล
  -
  ระเบียบลูกจ้างประจำ
  -
  หลักเกณฑ์พิจารณาเงินเดือน
  -
  หลักเกณฑ์ประเมินผลข้าราชการ
  -
  การประเมินผลพนักงานราชการ
  -
  ประกาศข้าราชการระดับดีเด่นและดีมาก
  ITA64
  -EB1_2564
  -EB2_2564
  -EB3_2564
  -EB4_2564
  -EB5_2564
  -EB6_2564
  -EB7_2564
  -EB8_2564
  -EB9_2564
  -EB10_2564
  -EB11_2564
  -EB12_2564
  -EB13_2564
  -EB14_2564
  -EB15_2564
  -EB16_2564
  -EB17_2564
  -EB18_2564
  -EB19_2564
  -EB20_2564
  -EB21_2564
  -EB22_2564
  -EB23_2564
  -EB24_2564
  COVID 19 Report
  -ทะเบียนผู้กลับมาจากต่างจังหวัด
  -รง.อสม.เคาะประตูบ้าน
  TO BE NO.1
  -รางาน TO BE NO1
  -ใบสมัครสมาชิกชมรม TO BE NO1สถานศึกษา
  -ใบสมัครสมาชิกชมรม TO BE NO1ประชาชนทั่วไป
  websurin.net

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
  ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  042-591226
  ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com